Evidentiranje stvarnih vlasnika u APR-u 

Na internet stranici Agencije omogućen je pristup Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

Centralnoj evidenciji se pristupa isključivo elektronskim putem, kreiranjem naloga u Sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika, ili sa već postojećim nalogom u sistemu.

Lice ovlašćena za zastupanje u registrovanom subjektu, sa korisničkim nalogom, pristupa portalu Centralne evidencije u koju treba da unese podatke o stvarnim vlasnicima, propisane Zakonom o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Službeni glasnik RS“, br. 41/18) i Pravilnikom o sadržini Centralne evidencije radi sprovođenja evidentiranja stvarnih vlasnika Registrovanog subjekta („Sl. glasnik RS”, br. 94/18 od 7. decembra 2018).

Kao pomoć u korišćenju same aplikacije, možete pogledati Vodič u slikama i detaljno Korisničko uputstvo.

Kako je početni korak kreiranje naloga u sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika, Agencija je pripremila video uputstvo o kreiranju naloga, koje je objavljeno na zvaničnom You Tube kanalu Agencije.

Potpisivanje kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika u elektronskom obliku, putem interneta, objašnjeno je u Tehničkom uputstvu za potpisivanje dokumenata i zahteva kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

Kako bi pomoglo registrovanim subjektima u ispunjavanju zakonskih obaveza, Ministarstvo privrede je pripremilo Vodič za evidentiranje stvarnog vlasnika registrovanog subjekta u Centralnu evidenciju.

Pitanja vezana za postupak evidentiranja možete uputiti na elektronsku adresu stvarnovlasnistvo@apr.gov.rs.

Na raspolaganju vam je i tehnička podrška APR koja pruža pomoć oko aplikacije sistema za centralizovano prijavljivanje korisnika, koju možete kontaktirati slanjem mejla na elektronsku adresu sd@apr.gov.rs, ili pozivom na broj: 011 20 20 293, radnim danima Agencije, od 9 do 15 sati.

 

izvor: website Agencije za privredne registre