Jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije JIS LPA

JIS LPA omogućuje od 1. januara 2019. godine elektronsko podnošenje PPI-1 i PPI-2 kao i uvid u stanje računa

Od 1. januara 2019. godine je počeo sa radom Jedinstveni informacioni sistem lokalnih poreskih administracija (JIS LPA), kojim je omogućeno da se poreske prijave za porez na imovinu (PPI-1 i PPI-2) podnose elektronskim putem.

Podsećamo da je formiranje JIS LPA predviđeno članom 159. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

JIS LPA vodi Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Srbije, a najkasnije do 1. januara 2020. godine te poslove treba da preuzme Poreska uprava.

Ovlašćenje za upotrebu elektronskih servisa dato do 1. januara 2019. godine smatra se ovlašćenjem za upotrebu svih elektronskih servisa Poreske uprave, odnosno i za upotrebu elektronskih servisa jedinica lokalnih samouprava.

Izmenama Pravilnika o podnošenju poreske prijave elektronskim putem (Sl. glasnik RS br. 104/2018) koje se primenjuju od 1. januara 2019. godine  predviđeno je da se odredbe Pravilnika shodno primenjuju i na podnošenje poreskih prijava elektronskim putem upotrebom elektronskih servisa jedinica lokalnih samouprava.

Izmenama i dopunama Pravilnika o podnošenju poreske prijave elektronskim putem („Službeni glasnik RS“, broj 104/2018), koje se primenjuju od 1. januara 2019. godine, predviđeno je sledeće (član 6. stav 2. Pravilnika):

„Ovlašćenje dato za upotrebu svih elektronskih servisa Poreske uprave, smatra se i ovlašćenjem za upotrebu elektronskih servisa jedinica lokalnih samouprava.“