Sporazum o priznanju prekšaja od 1. januara se primenjuje u inspekcijskom nadzoru

Teamwork
Оd 1. januara u inspekcijskom nadzoru počeo je da se primenjuje mehanizam sporazuma o priznanju prekršaja

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije saopštilo je da je od 1. januara u inspekcijskom nadzoru počeo da se primenjuje mehanizam sporazuma o priznanju prekršaja, što će privrednicima koji priznaju prekršaj omogućiti da dobiju niže kazne.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave uputio je poziv privrednicima da se informišu o novinama koje su predviđene izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru, usvojenim u decembru prošle godine.

On je precizirao da su tržišna i inspekcija rada u potpunosti spremne da primene ovaj mehanizam, a namera je da se tokom 2019.  uključe i druge inspekcije.

Ministar je objasnio da je ovaj mehanizam namenjen pre svega “dobroj privredi”, koja je nesvesno u zoni prekršaja, i dodao da im je omogućeno da im, pored umanjenja kazne, bude izrečeno i upozorenje kod prvog prekršaja iz određene grupe.

Takođe je navedeno da se reformom inspekcijskog nadzora i uvođenjem novih alata konstantno unapređujemo rad inspekcija i na taj način jačamo borbu protiv sive ekonomije, kao i da je cilj ove mere efikasniji rad inspektora, ali i sudova.

Prema njegovim rečima, suština je da što manje prekršaja dođe na sud, a da oni slučajevi koji tamo stignu budu rešeni efikasno i bez zastarevanja.

Ministar je naveo da analize pokazuju da će na približno 80 odsto prekršaja moći da se primeni sporazum o priznanju prekršaja, uz napomenu da tu spadaju gotovo svi prekršaji, osim onih koji se tretiraju kao delikt protiv inspektora.

On je objasnio da će svaka inspekcija odrediti koji prekršaji mogu biti predmet sporazuma, koji će prekršaji eventualno proći samo sa upozorenjem i koliko će biti smanjenje kazne u slučaju priznanja.

Ukazano je i na to da je proces priznanja sličan onom koji već postoji u oblasti saobraćaja, i objasnio da inspektor podnosi prekršajnu prijavu, prekršajni sud zakazuje ročište i ostavlja rok za postizanje sporazuma.

Prema njegovim rečima, privrednik koji je načinio prekršaj odlazi u inspekciju i sklapa dogovor, o čemu se obaveštava sud.

Izvor: www.pravniportal.com