Povraćaj PDV-a stranim fizičkim licima – VAT refund

Obrazac za vraćanje PDV stranim fizičkim licima, tj. licima koja u Republici Srbiji nemaju prebivalište ni boravište a koja otpremaju u inostranstvo dobra kupljena u Republici Srbiji, se menja od 1. januara 2019. godine.

Naime, zaključno sa 31. decembrom 2018. godine obveznik PDV – prodavac, na zahtev kupca – stranog fizičkog lica, popunjava Obrazac REF 4 – Zahtev stranog državljanina za refakciju, a od 1. januara 2019. godine Obrazac ZPPPDV – Zahtev putnika za povraćaj PDV.

U cilju omogućavanja stranim fizičkim licima da ostvare svoje pravo na povraćaj PDV za dobra kupljena u Republici Srbiji i obveznicima PDV – prodavcima da za promet tih dobara ostvare poresko oslobođenje, u skladu sa propisima, od 1. januara 2019. godine obveznici PDV – prodavci, na zahtev stranih fizičkih lica, treba da izdaju Obrazac ZPPPDV – Zahtev putnika za povraćaj PDV.

Obrazac ZPPPDV – Zahtev putnika za povraćaj PDV propisan je Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 104/18 od 28. decembra 2018. godine. Navedeni obrazac može se preuzeti sa internet stranice Ministarstva finansija.

izvor: website Poreske uprave