Obračun poreske amortizacije – PETOSTRUKI IZNOS PROSEČNE ZARADE ZA DECEMBAR 2018. GODINE

Petostruki iznos prosečne mesečne zarade za decembar 2018. godine iznosi 360.835 dinara (72.167 x 5).

Da podsetimo ako je posle obračuna poreske amortizacije saldo pojedine grupe (kolona 8 obrasca OA) manji od pet prosečnih mesečnih bruto zarada u poslednjem mesecu perioda za koji se vrši amortizacija, celokupan saldo te grupe (kolona 5 obrasca OA) se priznaje kao rashod amortizacije.

obrazac-oa