Kamatne stope na zajmove između povezanih lica u 2019. godini

U “Službenom glasniku RS”, broj 13/2019 objavljen je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke” za 2019. godinu, koji stupa na snagu 8. marta 2019. godine.

Ovim pravilnikom propisane su kamatne stope koje se, u skladu sa principom “van dohvata ruke” za 2019. godinu, obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica.

Kamatne stope propisane Pravilnikom su:

1) za privredna društva:

(1) Na kratkoročne kredite u RSD2,72%
(2) Na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR3,64%
(3) Na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD5,05%
(4) Na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF2,98%
(5) Na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK3,91%
(6) Na kredite u NOK i dinarske kredite indeksirane u NOK4,25%
(7) Na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP1,92%
(8) Na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB1,41%

2) za banke i davaoce finansijskog lizinga:

(1) Na kratkoročne kredite u RSD                                4,98%
(2) Na dugoročne kredite u RSD                                   5,69%
(3) Na kratkoročne kredite u EUR i dinarske 2,71%
kredite indeksirane u EUR
(4) Na dugoročne kredite u EUR i dinarske 2,90%
kredite indeksirane u EUR
(5) Na dugoročne kredite u CHF i dinarske 7,61%
kredite indeksirane u CHF
(6) Na kratkoročne kredite u USD i 3,08%
dinarske kredite indeksirane u USD
(7) Na dugoročne kredite u USD i 4,12%
dinarske kredite indeksirane u USD