Korekcije finansijskih izveštaja do srede 20. marta 2019. godine

U nastavku saopštenje APR-a:

Obaveštavamo pravna lica i preduzetnike, koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, da Registar finansijskih izveštaja privodi kraju obradu podataka iz izveštaja za statističke potrebe za 2018. godinu.

Podsećamo one obveznike kod kojih su u postupku obrade izveštaja za statističke potrebe (SI) ili izveštaja za statističke potrebe i redovnog godišnjeg  finansijskog izveštaja (SI_GFI) za 2018. godinu, utvrđeni nedostaci koji onemogućavaju unos podataka iz dostavljenih izveštaja u bazu podataka za statističke potrebe, da su dužni, najkasnije do srede 20. marta 2019. godine, da dostave dopunu po tim izveštajima.

Ukoliko obveznici, kod kojih su utvrđeni predmetni nedostaci, ne otklone te nedostatke u ostavljenom roku, podaci iz dostavljenih izveštaja neće biti uneti u bazu podataka za statističke potrebe.

Za sva dodatna pojašnjenja, pitanja možete dostaviti na mejl adresu: finizvestaji@apr.gov.rs.“