Posle iPay-a i Telekom Srbija dobio dozvolu za izdavanje elektronskog novca

Narodna banka Srbije dala je dozvolu za izdavanje elektronskog novca Telekomu Srbija, dok je do sada ovu dozvolu imalo samo privredno društvo iPay See iz Beograda.

NBS je u oktobru 2016. godine donela rešenje kojim je data prva dozvola za izdavanje elektronskog novca u Republici Srbiji, što je označilo početak rada institucija elektronskog novca unutar naše države.

Elektronski novac koristi se za plaćanje preko interneta i mobilnih aplikacija. Pored plaćanja proizvoda i usluga, moguće je vršiti prenos elektronskog novca između lica koja ga poseduju. Dakle, elektronski novac predstavlja zamenu za gotov novac, s tom razlikom što se čuva u elektronskoj ili magnetnoj formi – na čipu, serveru ili platnoj kartici.

Kako se kupuje elektronski novac?

Korisnici mogu da dođu do elektronskog novca nakon što izvrše uplatu novčanih sredstava instituciji elektronskog novca pomoću platne kartice, prenosom s računa ili neposrednom uplatom. Izdavalac elektronskog novca dužan je da odmah posle prijema novčanih sredstava izda elektronski novac u visini primljenih novčanih sredstava.

Elektronski novac može prihvatati svako fizičko ili pravno lice koje sa izdavaocem elektronskog novca zaključi ugovor o prihvatanju tog novca. Važno je naglasiti i da kupovina elektronskog novca nije vid štednje. Institucije elektronskog novca nemaju dozvolu za prikupljanje depozita, tako da se na uplaćene novčane iznose na ime kupovine elektronskog novca ne obračunava kamata.

Kako se koristi elektronski novac?

Odmah nakon zaključenja ugovora, institucija elektronskog novca izdaje potvrdu o izdavanju elektronskog novca. Na samoj potvrdi o izdavanju elektronskog novca nalazi se jedinstveni broj (E-MONEY PIN), koji omogućava raspolaganje elektronskim novcem i ujedno štiti novčana sredstva korisnika od zloupotrebe. Da bi se koristio elektronski novac, treba izabrati odgovarajuću internet prodavnicu (veb-sajt ili mobilni sajt trgovca) koja vrši prodaju svojih proizvoda i usluga ovim putem. Prilikom kupovine proizvoda potrebno je kao opciju plaćanja odabrati elektronski novac i uneti podatke s potvrde (PIN i poslednje tri cifre broja potvrde), nakon čega se kupovina realizuje.

Ovo Rešenje je objavljeno u Službenom glasniku RS, broj 17/2019, od 14. marta 2019. godine.

izvor: website Startit