Uporedni pregled provizija banaka na sajtu NBS i ostale novine u vezi sa Zakonom o platnim uslugama koje su stupile na snagu 17.03.2019.


17. marta 2019. godine je počela primena odredaba Zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama, kojom je predviđena veća transparentnost naknada koje naplaćuju pružaoci platnih usluga, bolja informisanost i veća zaštita korisnika platnih usluga.
Narodna banka Srbije je utvrdila listu reprezentativnih usluga, na kojoj se nalazi 14 najznačajnijih platnih usluga za potrošače i 18 platnih usluga za pravna lica i preduzetnike i objavila podatke o visini naknada za te usluge na svom sajtu na adresi:

https://ppu.nbs.rs/WebSite/

Može se postići značajna ušteda prilikom plaćanja jednog jedinog računa, samo ako se prethodno izabere “najjeftiniji” bankarski šalter. Gde je najpovoljnije otvoriti tekući račun, koja banka zaračunava najveću kamatu na “dozvoljeni minus”, a gde nikako ne treba plaćati račune za komunalije i struju jer su provizije ogromne, samo su neke od informacija koje su od sada javno dostupne u uporednom pregledu svih 27 banaka.

Značajnu novinu predstavlja i to što će pružalac platnih usluga biti dužan da najmanje jednom godišnje dostavi korisniku izveštaj o svim naplaćenim naknadama za usluge povezane sa njegovim platnim računom, na obrascu koji je utvrdila Narodna banka Srbije . Na ovaj način korisnik platnih usluga će imati uvid u godišnji, zbirni iznos naplaćenih naknada po pojedinačnim uslugama i zbirno za sve usluge, što će mu omogućiti da stekne sliku o tome koliko novca godišnje zbirno izdvaja za plaćanje pojedinačnih različitih naknada.

Ovaj izvod banke su dužne da klijentima fizičkim licima dostave najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu.
Jednom godišnje, pružaoci platnih usluga dostaviće izveštaj o naplaćenim naknadama i preduzetnicima i pravnim licima, ali na njihov zahtev.

Od sada će biti lakše i prebaciti tekući račun iz jedne u drugu banku. Građani više neće morati da zatvaraju račun u jednoj pa potom prolaze proceduru otvaranja računa u drugoj banci, već će to sve moći da se obavi iz nove banke u koju korisnik prelazi.
Sve što treba da uradi korisnik platnih usluga jeste da novom pružaocu platnih usluga podnese pismeno ovlašćenje za promenu računa. Nakon toga, taj pružalac platnih usluga dužan je da u bliskoj saradnji s prethodnim pružaocem platnih usluga, u zakonom utvrđenim rokovima, razmeni sve potrebne informacije kako bi korisniku omogućio korišćenje novog platnog računa i usluga povezanih s tim računom. 

Saopštenje NBS možete pronaći na sledećem linku:

http://www.nbs.rs/internet/latinica/35/nppu_pregled.html

http://www.tvojnovac.nbs.rs/edukacija/cirilica/index.html