Pokrenut regionalni portal privrednih registara

Privrednicima Srbije i Severne Makedonije, kao i stranim investitorima, od 29. marta je omogućen lakši pristup poslovnim informacijama iz Agencije za privredne registre Republike Srbije (APR) i Centralnog registra Severne Makedonije (CRM) preko Regionalnog portala privrednih registara (Business and Financial Data Exchange-BIFIDEX, www.bifidex.com), čije je uspostavljanje podržala Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD).

Preko portala je omogućen pristup elektronskoj bazi sa poslovnim i finansijskim podacima za više od 500.000 registrovanih privrednih subjekata, koja će biti dostupna u vidu zajedničkih servisa sa ažurnim podacima koji pružaju uvid u poslovni profil kompanija, koji omogućuju praćenje statusnih promena kod registrovanih kompanija i fizičkih lica, kao i pretraživanje kompanija iz određene oblasti i prema izabranim kriterijumima.

Uspostavljanje Regionalnog portala privrednih registara jedan je od prvih rezultata Inicijative za razvoj investicione klime i upravljanje, koja ima za cilj poboljšanje poslovnog okruženja na Zapadnom Balkanu, kroz olakšavanje pristupa ažurnim i pouzdanim informacijama i povećanje transparentnosti, što podstiče veće poverenje u lokalna tržišta.

Evropska banka za obnovu i razvoj je 2017. godine potpisala Sporazum o dodeli bespovratnih sredstava Agenciji za privredne registre, za implementaciju projekta „Razvoj Regionalnog IT portala privrednih registara zapadnog Balkana i jugoistočne Evropeˮ, kojem se prvo priključio makedonski registar. Zainteresovanost za priključenje na portal iskazali su i privredni registri iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Slovenije i Hrvatske.

BIFIDEX omogućuje pretrage i izveštaje za pravna i fizička lica koja su registrovana u navedenim zvaničnim registrima, bez razlike na njihov status (aktivna ili obrisana). Sva su fizička lica identifikovana prema identifikatorima (matičnim brojevima, brojevima ličnih karata, brojevima pasoša) sa kojim su fizička lica registrovana u zvaničnim registrima. Lični identifikatori i lični podaci o fizičkim licima se ne čuvaju na BIFIDEX-u. Finansijski podaci i izveštaji dostupni su iz objavljenih potpunih i računski tačnih finansijskih izveštaja za prethodnu izveštajnu godinu (2017).