Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja se određuje poreski tretman, odnosno način oporezivanja rezidenata druge države ugovornice u Republici Srbiji, kao i poreski tretman, odnosno način oporezivanja rezidenata Republike Srbije u drugoj državi ugovornici.

Nakon potvrđivanja u Narodnoj skupštini Republike Srbije Ugovori postaju sastavni deo domaćeg poreskog zakonodavstva, i imaju primat nad pravom Republike Srbije.

U nastavku pregled trenutno važećih ugovora kao i stopa poreza na dividende, kamate i autorske naknade predviđene ugovorima.

R.br.Država

Dividende  (25-100%

učešće)

Dividende (ostali slučajevi)KamateAutorske naknade
1Albanija5151010
2Austrija515105 ili 10
3Azerbejdžan10101010
4Belgija10151510
5Belorusija515810
6Bosna i Hercegovina5101010
7Bugarska5151010
8Crna Gora1010105 ili 10
9Češka1010105 ili 10
10Danska5151010
11DNR Koreja10101010
12Egipat5151515
13Estonija510105 ili 10
14Finska51510
15Francuska515
16Gruzija5101010
17Grčka5151010
18Holandija51510
19Hrvatska5101010
20Indija5151010
21Indonezija15151015
22Iran10101010
23Irska510105 ili 10
24Italija10101010
25Jermenija8888
26Kanada5151010
27Katar5101010
28Kazahstan10151010
29Kina551010
30Kipar10101010
31Koreja (Republika)510105 ili 10
32Kuvajt5101010
33Letonija510105 ili 10
34Libija5101010
35Litvanija5101010
36Luksemburg510105 ili 10
37Mađarska5151010
38Makedonija5151010
39Malta510105 ili 10
40Moldavija5151010
41Nemačka151510
42Norveška515105 ili 10
43Pakistan10101010
44Poljska5151010
45Rumunija10101010
46Rusija5151010
47San Marino5101010
48Slovačka5151010
49Slovenija510105 ili 10
50Šri Lanka12,512,51010
51Švajcarska5151010
52Švedska515
53Španija510105 ili 10
54Tunis10101010
55Turska5151010
56Ujedinjeni Arapski Emirati5101010
57Ukrajina5101010
58Velika Britanija5151010
59Vijetnam10151010