Obaveza plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje za penzionera koji je zasnovao radni odnos nakon 11.04.2019.

Korisnici penzije koji se nalaze u drugom prioritetu osnova za sticanje svojstva osiguranika prema novom Zakonu o zdravstvenom osiguranju (u nastavku: Zakon) i koji zasnuju radni odnos od 11.04.2019., više nemaju mogućnost izbora jednog od osnova osiguranja po kome će biti zdravstveno osigurani, već moraju da budu prioritetno osigurani po osnovu radnog odnosa.

Drugim rečima poslodavci koji su zasnovali radni odnos sa korisnikom penzije posle 11.04.2019. godine moraju da plaćaju pored poreza na zaradu u iznosu od 10% i doprinose za PIO od 26% i doprinos za zdravstveno osiguranje u iznosu od 10,3%. Doprinos za nezaposlenost se ne plaća.

Prema novim odredama člana 15. Zakona , koje se primenjuju od 11. 4. 2019. godine, ako osiguranik iz člana 11. ovog zakona ispunjava uslove za sticanje svojstva osiguranika po više osnova osiguranja, prioritetni osnov osiguranja, koji isključuje druge osnove osiguranja, utvrđuje se po sledećim prioritetima:

1) osiguranje iz člana 11. stav 1. tač. 1)–12) ovog zakona u koje spadaju lica u radnom odnosu;

2) osiguranje iz člana 11. stav 1. tač. 24)–26) ovog zakona u koje spadaju korisnici penzije;

3) osiguranje iz člana 11. stav 1. tač. 17)–20) i tačka 23) ovog zakona u koje spadaju lica koja su osnivači, preduzetnici, sportisti, sveštenici i verski službenici, javni beležnici i izvršitelji;

4) osiguranje iz člana 11. stav 1. tač. 21) i 22) ovog zakona u koje spadaju poljoprivrednici;

5) osiguranje iz člana 11. stav 1. tač. 13)–16), 27) i 28) ovog zakona u koje spadaju lica koja obavljaju privremene i povremene poslove, lica koja obavljaju poslove po osnovu ugovora o delu, autorskog ugovora kao i po osnovu drugih ugovora kod kojih se za izvršen posao ostvaruje naknada, odnosno nagrada (u daljem tekstu: ugovorena naknada).

Lice koje ispunjava uslov za sticanje svojstva osiguranika prvog prioriteta…

Ceo tekst možete preuzeti sa linka:  Obaveza plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje penzionerima koji zasnuju radni odnos

izvor: website URIKS