Najniža i najviša mesečna osnovica doprinosa u 2020. godini


U “Službenom glasniku RS”, broj 88/2019 od 13. decembra 2019. godine, objavljen je podatak o prosečnoj zaradi u Republici Srbiji isplaćenoj za period od oktobra 2018. do septembra 2019. godine koji služi za utvrđivanje iznosa najniže i najviše mesečne osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2020. godini.

Prosečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćena za period od oktobra 2018. do septembra 2019. godine iznosi 73.718 dinara.

Na osnovu objavljenog podatka o prosečnoj zaradi utvrđuje se najniža mesečna osnovica doprinosa u iznosu od 25.801 dinar (73.718 x 35%), na koju će se obračunavati i plaćati doprinosi za obavezno socijalno osiguranje počev od 1. januara 2020. godine.

Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2020. godinu iznosi 25.801 din.

Na osnovu objavljenog podatka o prosečnoj zaradi utvrđuje se najviša mesečna osnovica doprinosa u iznosu od 368.590 dinara (73.718 x 5), na koju će se obračunavati i plaćati doprinosi za obavezno socijalno osiguranje počev od 1. januara 2020. godine.

Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2020. godinu iznosi 368.590 din.

Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2020. godinu iznosi 4.423.080 dinara. Podatak je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 93 od 26. decembra 2019. godine.