Objavljeni su novi pravilnici iz oblasti računovodstva

U “Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 89/2020 od 25. juna 2020. godine objavljeni su sledeći pravilnici:

  • Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike;
  • Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca Statistički izveštaj za privredna društva, zadruge i preduzetnike;
  • Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za druga pravna lica;
  • Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca Statistički izveštaj za druga pravna lica;
  • Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem ;
  • Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica i
  • Pravilnik o načinu vođenja i sadržini Registra pružalaca računovodstvenih usluga

Odredbe ovih pravilnika primenjuju se počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine. 
Pravilnik o načinu vođenja i sadržini Registra pružalaca računovodstvenih usluga stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2021. godine.

Pravna lica i preduzetnici koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske, a koja se završava pre 31. decembra 2021. godine, kao i pravna lica i preduzetnici koji sastavljaju vanredne finansijske izveštaje pre 31. decembra 2021. godine, za tu poslovnu godinu, odnosno vanredne finansijske izveštaje, primenjuju trenutno važeće pravilnike.