Elektronsko podnošenje prijave naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine (EKO taksa) za 2020. godinu od subote – 18.jula

Ove godine, tačnije od subote 18. jula, na Portalu LPA (lpa.gov.rs) biće omogućeno elektronsko podnošenje prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine (EKO taksa) na Obrascu 1 za 2020. godinu.

Obaveštavaju se obveznici naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine – preduzetnici i pravna lica koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu,  da 31. jula 2020. godine ističe rok za podnošenje prijave na Obrascu 1 za 2020. godinu.

Napomene u vezi unosa podataka u prijavu – Obrazac 1:

– potrebno je u prijavi navesti period  i godinu na koje se prijava odnosi (pošto podatak o periodu nije sastavni deo obrasca),

– unosi se tačan iznos godišnjeg prihoda iz prethodne godine (ne u hiljadama dinara),

– u polje „jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost“ unosi se ukupan broj jedinica lokalnih samouprave, odnosno gradskih opština u kojima obveznik naknade obavlja pretežnu delatnost.

Prijave za prethodnu 2019. godinu, za period od 07. do 31. decembra, ne mogu se podnositi elektronski.

Izvor: website Kancelarije za IT i elektronsku upravu