Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja – dopunjen spisak 01.01.2021.

Ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja se određuje poreski tretman, odnosno način oporezivanja rezidenata druge države ugovornice u Republici Srbiji, kao i poreski tretman, odnosno način oporezivanja rezidenata Republike Srbije u drugoj državi ugovornici.

Nakon potvrđivanja u Narodnoj skupštini Republike Srbije Ugovori postaju sastavni deo domaćeg poreskog zakonodavstva, i imaju primat nad pravom Republike Srbije.

U nastavku pregled trenutno važećih ugovora kao i stopa poreza na dividende, kamate i autorske naknade predviđene ugovorima.

R.br.DržavaDividende (učešće u kapitalu 25-100%)Dividende (ostali slučajevi)KamateAutorske naknadeDatum primene
1Albanija515101001.01.2006.
2Austrija515105/1001.01.2011.
3Azerbejdžan1010101001.01.2011.
4Belgija1015151001.01.1984.
5Belorusija51581001.01.1999.
6Bosna i Hercegovina510101001.01.2006.
7Bugarska515101001.01.2001.
8Crna Gora1010105/1001.01.2012.
9Češka1010105/1001.01.2006.
10Danska515101001.01.2010.
11DNR Koreja1010101001.01.2002.
12Egipat515151501.01.2007.
13Estonija510105/1001.01.2011.
14Finska5151001.01.1988.
15Francuska51501.01.1975.
16Gruzija510101001.01.2014.
17Grčka515101001.01.2011.
18Holandija5151001.01.1984.
19Hong Kong510105/1001.01.2020.
20Hrvatska510101001.01.2005.
21Indija515101001.01.2009.
22Indonezija1515101501.01.2019.
23Iran1010101001.01.2012.
24Irska510105/1001.01.2011.
25Italija1010101001.01.1986.
26Izrael515105/1001.01.2020.
27Jermenija888801.01.2017.
28Kanada515101001.01.2014.
29Katar510101001.01.2011.
30Kazahstan1015101001.01.2017.
31Kina55101001.01.1998.
32Kipar1010101001.01.1987.
33Koreja (Republika)510105/1001.01.2017.
34Kuvajt510101001.01.2004.
35Letonija510105/1001.01.2007.
36Libija510101001.01.2011.
37Litvanija510101001.01.2010.
38Luksemburg510105/1001.01.2017.
39Mađarska515101001.01.2003.
40Makedonija515101001.01.1998.
41Malta510105/1001.01.2011.
42Moldavija515101001.01.2007.
43Nemačka15151001.01.1989.
44Norveška515105/1001.01.2016.
45Pakistan1010101001.01.2011.
46Poljska515101001.01.1999.
47Rumunija1010101001.01.1998.
48Rusija515101001.01.1998.
49San Marino510101001.01.2019.
50Slovačka515101001.01.2002.
51Slovenija510105/1001.01.2004.
52Šri Lanka12,512,5101001.01.1987.
53Švajcarska515101001.01.2007.
54Švedska51501.01.1982.
55Španija510105/1001.01.2011.
56Tunis1010101001.01.2014.
57Turska515101001.01.2008.
58Ujedinjeni Arapski Emirati510101001.08.2013.
59Ukrajina510101001.01.2002.
60Velika Britanija i Severna Irska515101001.01.1983.
61Vijetnam1015101001.01.2014.