Najniža i najviša mesečna osnovica doprinosa i najviša godišnja osnovica doprinosa u 2022. godini


U “Službenom glasniku RS”, broj 112/2021 od 26. novembra 2021. godine, objavljen je podatak o prosečnoj zaradi u Republici Srbiji isplaćenoj za period od oktobra 2012. do septembra 2021. godine koji služi za utvrđivanje iznosa najniže i najviše mesečne osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2022. godini.

Prosečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćena za period od oktobra 2020. do septembra 2021. godine iznosi 88.228 dinara.

Na osnovu objavljenog podatka o prosečnoj zaradi utvrđuje se najniža mesečna osnovica doprinosa u iznosu od 30.880 dinara ( 88.228 x 35%), na koju će se obračunavati i plaćati doprinosi za obavezno socijalno osiguranje počev od 1. januara 2022. godine.

Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2022. godinu iznosi 30.880 din.

Na osnovu objavljenog podatka o prosečnoj zaradi utvrđuje se najviša mesečna osnovica doprinosa u iznosu od 405.750 dinara (
88.228 x 5) , na koju će se obračunavati i plaćati doprinosi za obavezno socijalno osiguranje počev od 1. januara 2022. godine.

Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2022. godinu iznosi 441.140 din.

Iznosi najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa kao i najviše godišnje osnovice doprinosa objavljeni su u „Službenom glasniku RS“, broj 127 od 24.12.2021. godine.

Novi iznosi najniže, odnosno najviše mesečne osnovice doprinosa primenjuju se na sve isplate zarade, razlike zarade ili ugovorene naknade za privremene i povremene poslove, koje se vrše od 1. januara 2022. godine, nezavisno od toga za koji mesec se isplata vrši.

Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2022. godinu iznosi 
5.293.680  dinara.