Podnošenje zahteva za promenu poreskog perioda

11.01.2022

Rok za podnošenje zahteva za promenu poreskog perioda, za koji se predaje poreska prijava i plaća PDV, iz kalendarskog tromesečja u kalendarski mesec je 17. januar 2022. ( 15. januar pada u subotu ). Zahtev se može podneti u elektronskom obliku preko portala E-porezi.

Osnovni kriterijum za utvrđivanje poreskog perioda je ukupan promet u prethodnih 12 meseci.

Zakonski – poreski period za koji se obračunava PDV, predaje poreska prijava i plaća PDV je kalendarski mesec za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 50.000.000 dinara, kao i za obveznika koji primenjuje sistem naplaćene realizacije.

Zakonski – poreski period za koji se obračunava PDV, predaje poreska prijava i plaća PDV je kalendarsko tromesečje za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet manji od 50.000.000 dinara, osim za obveznika koji primenjuje sistem naplate.

U odnosu na ovaj kriterijum postoje  izuzeci:

Za obveznike koji su u prethodnih 12 meseci ostvarili promet manji od 50.000.000 imaju mogućnost da se opredele za poreski period kaledarski mesec (član 48. stav 5. Zakona o PDV). U tom slučaju je obavezno podneti zahtev nadležnom poreskom organu najkasnije do 17. januara 2022. godine. Odobreni poreski period traje najmanje 12 meseci.

Za obveznike koji prvi put započnu obavljanje PDV aktivnosti u tekućoj kalendarskoj godini, za tekuću i narednu kalendarsku godinu poreski period je kalendarski mesec, bez obzira na visinu ostvarenog ukupnog prometa. Prema tome, svi obveznici koji su u 2020. započeli PDV aktivnost mogu za 2022. godinu da menjaju period u kalendarsko tromesečje (ukoliko imaju promet manji od 50.000.000) ili da zadrže poreski period kalendarski mesec.

Dakle, zahtev za promenu poreskog perioda najkasnije do 17. januara podnose:

  • tromesečni poreski obveznici koji žele da promene poreski period u kalendarski mesec;
  • tromesečni poreski obveznici kojima je Poreska uprava odobrila za 2021. godinu promenu poreskog perioda u mesečni, ako žele da i u 2022. godini budu mesečni obveznici;
  • obveznici PDV koji su prvi put započeli PDV aktivnost u 2020. godini, za koje je u 2020. i 2021. godini poreski period bio kalendarski mesec, ukoliko žele da i u 2022. godini zadrže taj status.

Preporučujemo da obveznici koji su prvi put započeli aktivnost u 2020. godini, kojima je u 2022. godini, shodno zakonu, poreski period kalendarsko tromesečje (uz ispunjenje zakonskog uslova da je promet u prethodnih 12 meseci manji od 50.000.000), ipak obaveste Poresku upravu o tome.