Neoporezivi iznosi za period 1. februar 2022. godine do 31. januara 2023. godine

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana za isplate od 1. februara 2022. do 31. januara 2023. godine objavljeni u Službenom glasniku RS“, broj 10 od 28.1.2022. godine:

Neoporezivi iznos zarade od 01.01.2023. god. iznosi 21.712,00 dinara.

Ostali neoporezivi iznosi shodno Zakonu o porezu na dohodak građana :

1) član 9. stav 1.
Ne plaća se porez na dohodak građana na primanja ostvarena po osnovu:
najviše do:
– pomoći u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog – tačka 9)76.281
– stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12)33.413
– naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13)10.898
– novčana pomoć fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca – tačka 30)14.480
– naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija – tačka 31)111.380
2) član 18. stav 1.
Ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog od poslodavca po osnovu:
najviše do:
– naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – tačka 1)4.359
– dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2)2.617
– naknada za upotrebu privatnog auta na službenom putovanju ili u službene svrhe – tačka 5)7.630
– solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7)43.591
– poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 8)10.898
– jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9)21.794
–  Solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta – tačka 12)  – važeći iznos pogledajte ovdeprosečne zarade isplaćene u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike
3) član 21a stav 2. – Ne plaća se porez na zarade na:zbirno – najviše do:
– premije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koje poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog – zbirno (neoporezivi iznos se isključuje iz osnovice za porez)6.541
4) član 83. stav 4. – Ne plaća se porez na dobitke od igara na sreću:najviše do:
– pojedinačno ostvaren dobitak – tačka 1) 
111.380
5) član 85. stav 1. – Ne plaća se porez na drugi prihod na:najviše do:
– nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa delatnosti isplatioca, ostvarena od jednog isplatioca, na godišnjem nivou – tačka 11)14.480

Propisi:

Saopštenje Republičkog zavoda za statistiku