Besplatna android aplikacija Poreske uprave za efiskalizaciju

ESIR (elektronski sistem za izdavanje računa) Poreske uprave


ESIR Poreska uprava RS je android ESIR aplikacija za svako malo ili srednje preduzeće.
Poreskim obveznicima omogućava da je koriste sa L-PFR (lokalni procesor fiskalnih računa) i V-PFR (virtuelni procesor fiskalnih računa) , čuvaju i ažuriraju listu proizvoda, kao i da lako izdaju sve vrste fiskalnih računa bez brige o tome da li su u skladu sa zakonskim propisima vezanim za eFiskalizaciju.

Sadržaj uputstva za upotrebu koje možete pronaći na sledećem linku:

Kako instalirati i konfigurisati ESIR Poreska uprava RS. Koraci za instaliranje i konfigurisanje aplikacije ESIR Poreska uprava RS se brzo i lako prate

Rad sa ESIR Poreska uprava RS

Sekcija Žurnal u kojoj možete pregledati i pretraživati svoje račune

Upravljanje podacima
ESIR Poreska uprava RS vam omogućava da unosite ili izvezete listu artikala u sekciji Katalog i listu izdatih računa u sekciji Žurnal.

izvor: website Poreske uprave