Follow Us:

Direktne investicije i investicioni radovi u poslovanju sa inostranstvom DI-1, DI-2 i GRU

Krajnji rok za dostavljanje izveštaja  za prethodno tromesečje na obrascima:

  • DI-1: Izveštaj o stranim direktnim investicijama nerezidenata u zemlji (stanja i transakcije): Rezident – obveznik izveštavanja, u čijem vlasništvu nerezident – strani investitor poseduje udeo, dostavlja tromesečni izveštaj NBS o stanju i transakcijama po osnovu direktnih investicija nerezidenta u zemlji  – Tačka 2. odredba pod 1. Uputstva za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2009 i 40/2015 – dr. odluka)
  • DI-2: Izveštaj o stranim direktnim investicijama rezidenata u inostranstvu (stanja i transakcije)
  • GRU: Izveštaj o transakcijama rezidenata s nerezidentima po osnovu izvođenja investicionih (građevinskih) radova

Izveštaji na obrascima DI-1, DI-2 i GRU se dostavljaju u elektronskom obliku, na adresu: devizna.statistika@nbs.rs

DATUM

10 Apr 2019

Time

All of the day

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *