Follow Us:

Izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec – Obrazac IOSI

Krajnji rok za dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec (na obrascu IOSI).

Svi poslodavci koji imaju obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom dužni su da dostave odgovarajući izveštaj nadležnoj jedinici Poreske uprave prema svom sedištu na obrascu IOSI. Obrazac se dostavlja najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec, i to svaki mesec, bez obzira na koji način je obaveza izvršena u prethodnom mesecu. Poslodavci nemaju obavezu dostavljanja drugih dokaza uz sam obrazac izveštaja.

DATUM

05 Feb 2019

Time

All of the day

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *