Follow Us:

PP PDV – tromesečni obveznik

Krajnji rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni kvartal za obveznike koji plaćaju PDV tromesečno –obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario promet manji od 50.000.000 din.

Poreski obveznici koji su se evidentirali za PDV i kojima je poreski period kalendarsko tromesečje dužni su da podnesu poresku prijavu PP PDV i plate obračunati PDV u roku od 15 dana po isteku tromesečja.

Takođe, obveznik PDV dostavlja nadležnom poreskom organu, uz poresku prijavu PDV i obrazac PID PDV 1- pretežni izvoz dobara u inostranstvo za drugo tromesečje, ako je u tom tromesečju ispunio jedan od kriterijuma da postane obveznik PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo

DATUM

15 Apr 2019

Time

All of the day

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *