Follow Us:

 

Kalkulator godišnjeg poreza na dohodak građana

 

Kalkulator izračunava iznos godišnjeg poreza na dohodak građana za 2022. godinu.

Potrebno je popuniti polja sa * pod rednim brojem 1.  i pod rednim brojem 6.  ukoliko imate izdržavane članove porodice.

Pod rednim brojem 1. unosi se podatak o ukupnom neto oporezivom prihodu isplaćenom u 2022. godini po osnovu: prihoda za koje je isplatilac obustavio i platio porez i doprinose po odbitku a prema potvrdi isplatioca (zarada i prihodi van radnog odnosa), prihod od samostalne delatnosti, prihodi za koje je obveznik u obavezi da sam obračuna i plati poreze i doprinose iz čl.100a stav 2. ZPDG, oporezivi prihodi za koje je obračunat i plaćen porez u drugoj državi, ostali oporezivi prihodi po rešenju Poreske uprave. 

Kalkulator ne izračunava umanjenje poreza za obveznike mladje od 40 godina života poslednjeg kalendarskog dana godine za koju se utvrdjuje porez. Neoporezivi iznos dohotka za oporezivanje za ove obveznike se dodatno uvećava za iznos tri prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez odnosno za 3.719.376 din. (samo za odredjene prihode – pogledajte post na temu godišnjeg poreza).