Follow Us:

Kaklulator ugovora o delu

Ugovor o delu – normirani troškovi 20 % (porez+doprinos PIO+doprinos zdravstveno)

Ugovor o delu – normirani troškovi 20% (porez+doprinos PIO)

Ugovor o delu – normirani troškovi 20% (samo porez)