Follow Us:

Payroll outsourcing

Administriranje zarada je vrlo često noćna mora za vaš biznis pre svega zbog česte izmene zakonskih propisa i potrebe čuvanja tajnosti podataka.

Da biste bili uspešni u administriranju zarada potrebno je da imate dobrog računovođu, advokata i  kvalitetan softver. Pored svih mera interne kontrole, praksa pokazuje da je u ovakvom scenariju nemoguće obezbediti tajnost podataka o zaradama.

Pozovite nas i rešite se gornjih problema. Na osnovu višegodišnjeg iskustva na finansijskim pozicijama u korporacijama razvili smo standardizovane procedure koje garantuju visok kvalitet i potpunu tajnost svih procesa povezanih sa obračunom zarada.

Usluga administriranja zarada obuhvata:

 • Konsultacije oko načina regrutacije novih zaposlenih
 • Priprema ugovora o radu
 • Prijava zaposlenog na obavezno socijalno osiguranje
 • Priprema mesečnog obračuna zarada i platnih listića za zaposlene
 • Priprema detaljnog izveštaja o mesečnom obračunu zarada po zaposlenom i objašnjenjima o odstupanjima od ugovorene zarade u svrhe odobravanja od nadležnih osoba, a pre isplate zarada
 • Priprema i podnošenje poreske prijave za zarade
 •  Priprema elektornskh platnih naloga
 •  Distribucija platnih listića email-om svakom zaposlenom u formatu zaštićenom lozinkom
 • Izveštavanje o troškovima zarada po mestima troškova shodno vašoj strukturi mesta troškova
 • Priprema kalkulacije bolovanja
 • Servisiranje namenskog bankarskog računa za zarade kako bi se u potpunosti očuvala tajnost podataka
 • Priprema dokumenata kod raskida radnog odnosa
 • Odjava zaposlenog sa obaveznog socijalnog osiguranja

Procesi vezano za zarade se dodatno mogu prilagoditi vašoj specifičnoj situaciji u cilju potpune automatizacije i maksimalne efikanosti.