Follow Us:

Podrška startup biznisu

Želite da se edukujete o procesu osnivanja firme i pokretanju biznisa ili već osnivate firmu i započinjete biznis – od nas možete dobiti neophodnu podršku u svim fazama razvoja vašeg biznisa.

U početnoj fazi osnivanja pružamo podršku vezano za najbolju pravnu formu za vaš biznis i vršimo registraciju dogovorene forme sa svim pratešim dokumentima kod nadležne institucije.

Nakon osnivanja kreiramo sva interna akta i procedure neophodne po zakonu. Ustanovljavamo zajedničke principe za računovodstvene usluge u cilju dobijanja preciznih i blagovremenih računovodstvenih informacija.

Definišemo izveštaje bazirane na računovodstvenim podacima u svrhu praćenja rezultata vašeg poslovanja i preuzimanja korektivnih mera.

Štitimo vas od rizika u poslovanju (npr. kreditni rizik) tako što kreiramo procedure, politike i izveštaje kojima rizik svodimo na najmanju moguću meru.

Definišemo plan akcija u cilju dugoročne stabilnosti i profitabilnosti vašeg poslovanja.

Savetujemo vas vezano za ljude koje zapošljavate počevši od neophodne zakonske regulative, pa do načina razvijanja i zadržavanja stručnih kadrova, obezbeđivanja povratne informacije od zaposlenih, neophodne edukacije i treninga i ostalih događaja kojima stvaramo poštovanje i transparentnost u međusobnim odnosima.

Svaka firma ima svoj poslovni ciklus od osnivanja do zrelosti i svaka faza u tom ciklusu ima svoje šanse za rast i svoje izazove.

Vaš cilj je da budete uspešni u svakoj fazi, a naš cilj je da vas podržimo u tome na profesionalan, transparentan i maksimalno moderan način.