Katalog vrste prihoda za 2020. godinu

Izmene i dopune Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku su objavljene u Sl. glasniku RS br. 104 od 28.12.2018. Izmene Pravilnika se odnose isključivo nanove i izmenjene šifre u Katalogu vrste prihoda.