Follow Us:

Doprinosi za osnivače društva

Krajnji rok za plaćanje doprinosa i podnošenje poreske prijave na obrascu PP OD-O za osnivače/članove društva koji u svom društvu rade a nisu u njemu zasnovali radni odnos – za prethodni mesec.

DATUM

18 Jan 2019