Follow Us:

Poreski konsalting

Tax & Legal compliance review

Pratimo propise, savetujemo vas, vodimo evidencije I obavljamo sve druge zakonske obaveze iz sledećih poreskih oblasti:

  • Porez na dohodak građana :

⇒ Poreske obaveze frilensera

⇒ Porez na zakup nepokretnosti

⇒ Godišnji porez na dohodak građana

 

  • Porez na dodatu vrednost (PDV)
  • Porez na dobit pravnih lica
  • Porez na imovinu

Naš moto je poreski efikasan biznis koji se postiže zadovoljavanjem zakonskih poreskih obaveza na najefikasniji način po vaše poslovanje.

Proveravamo u dogovorenim rokovima zakonski i poreski rizik odnosno usaglašenost vašeg biznisa sa  zakonskom regulativom  (Tax and legal compliance).

Provera obuhvata sve poslovne procese: prodaju, proizvodnju, nabavku, logistiku, računovodstvo, finansije, HR. Investicije.
Dokumenta koja su predmet provere:

  • ugovori o radu i sva druga dokumenta vezano za zaposlene i bezbednost na radu
  • drugi ugovori o radnom angažovanju kao ugovor o delu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima
  • računovodstvena dokumenta (fakture i ostalo)
  • poreske evidencije
  • ugovori o prodaji, zakupu
  • pravilnici, odluke i sva druga interna akta

Na kraju izdajemo izveštaj sa nalazima i rangiranjem stepena zakonskog rizika od visokog, srednjeg do niskog po svakom nalazu.

Na osnovu vaše odluke preduzimamo korektivne akcije i nadalje u dogovorenim vremenskim rokovima ponavljamo unapred opisane procedure.