Follow Us:

Kalkulatori za frilensere

Kalkulatori se odnose na prihode fizičkih lica ostavrene na osnovu:
-ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i
-ugovorene naknade za izvršeni rad,
na koje se porez plaća samooporezivanjem, odnosno na koje isplatilac nema obavezu plaćanja poreza I doprinosa prilikom isplate prihoda fizičkom licu bilo da je isplata izvršena u zemlji, u inostranstvu ili iz inostranstva.
Kalkulatori ne uzimaju u obzir najvišu godišnju osnovicu doprinosa preko koje se obračunava samo porez.

Kalkulator za frilensere od 01.01.2015. do 31.12.2021.god.
Kalkulator za frilensere od 01.01.2022.g. (osim samostalnih umetnika)