Follow Us:

Kaklulator ugovora o dopunskom radu

Kalkulator ugovora o dopunskom radu – normirani troškovi 20% (porez+doprinos PIO)

Kalkulator ugovora o dopunskom radu – normirani troškovi 20% (samo porez)