Follow Us:

Porez na imovinu – poreska prijava PPI-1

Krajnji rok za podnošenje poreske prijave za porez na imovinu za obveznike koji vode poslovne knjige – za tekuću godinu. Poreska prijava se podnosi na obrascu PPI-1 – Poreska prijava o utvrđenom porezu na imovinu.

DATUM

01 Apr 2019

Time

All of the day

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *