Najniža i najviša mesečna osnovica doprinosa i najviša godišnja osnovica doprinosa u 2021. godini


U “Službenom glasniku RS”, broj 144/2020 od 27. novembra 2020. godine, objavljen je podatak o prosečnoj zaradi u Republici Srbiji isplaćenoj za period od oktobra 2019. do septembra 2020. godine koji služi za utvrđivanje iznosa najniže i najviše mesečne osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2021. godini.

Prosečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćena za period od oktobra 2019. do septembra 2020. godine iznosi 81.150 dinara.

Na osnovu objavljenog podatka o prosečnoj zaradi utvrđuje se najniža mesečna osnovica doprinosa u iznosu od 28.403 dinara (81.150 x 35%), na koju će se obračunavati i plaćati doprinosi za obavezno socijalno osiguranje počev od 1. januara 2021. godine.

Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2021. godinu iznosi 28.403 din.

Na osnovu objavljenog podatka o prosečnoj zaradi utvrđuje se najviša mesečna osnovica doprinosa u iznosu od 405.750 dinara (81.150 x 5) , na koju će se obračunavati i plaćati doprinosi za obavezno socijalno osiguranje počev od 1. januara 2021. godine.

Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2021. godinu iznosi 405.750 din.

Iznosi najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa kao i najviše godišnje osnovice doprinosa objavljeni su u „Službenom glasniku RS“, broj 154 od 23.12.2020. godine

Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2021. godinu iznosi 4.869.000 dinara.