Zakon o elektronskom fakturisanju

Zakon o elektronskom fakturisanju, koji je Narodna skupština donela 28.4.2021. godine i koji je objavljen u Službenom glasniku RS br. 44/2021, uređuje izdavanje, slanje, prijem, obradu, čuvanje, sadržinu i elemente elektronskih faktura.

Obavezu izdavanja, primanja i čuvanja elektronskih faktura imaju:

  • subjekti javnog sektora;
  • subjekti privatnog sektora koji su obveznici PDV-a.

Subjekt javnog sektora označava opšti nivo države u smislu zakona koji uređuje budžetski sistem, odnosno javno preduzeće u smislu zakona koji uređuje javna preduzeća, koje nije obuhvaćeno opštim nivoom države.

Subjekt privatnog sektora je obveznik poreza na dodatu vrednost, osim subjekta javnog sektora.

Za ostale subjekte nije obavezno izdavanje elektronske fakture, ali oni mogu dobrovoljno da se prijave kao korisnici sistema elektronskih faktura.

Zakonom se predviđa uvođenje elektronskih faktura u fazama:

1. januar 2022. godine

  • subjekti javnog sektora imaće obavezu primanja i čuvanja elektronske fakture,
  • subjekti javnog sektora imaće obavezu izdavanja elektronske fakture drugim subjektima javnog sektora,
  • subjekti javnog sektora imaće obavezu elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a,
  • subjekti privatnog sektora imaće obavezu izdavanja elektronske fakture subjektima javnog sektora.

1. jul 2022. godine

  • subjekti javnog sektora imaće obavezu izdavanja elektronske fakture subjektima privatnog sektora,
  • subjekti privatnog sektora imaće obavezu primanja i čuvanja elektronske fakture koje je izdao ili subjekt javnog sektora ili subjekt privatnog sektora.

1. januar 2023. godine

  • subjekti privatnog sektora imaće obavezu izdavanja elektronske fakture subjektima privatnog sektora,
  • subjekti privatnog sektora imaće obavezu elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a u skladu sa članom 4. Zakona, osim transakcija u kojima je jedna od strana subjekt javnog sektora.

Propisano je da sistem elektronskih faktura subjekt privatnog sektora i subjekt javnog sektora mogu da koriste po uspostavljanju tehničko-tehnoloških uslova.

Osim elektronskog fakturisanja,  propisana je i posebna obaveza elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost. Ovu obavezu imaće poreski dužnik u skladu sa Zakonom o PDV-u, koji je obveznik PDV-a, subjekt javnog sektora, pravno lice, odnosno preduzetnik koji nije obveznik poreza na dodatu vrednost.