Predlog za oporezivanje frilensera

Nakon što su poreski organi krajem 2020. godine najavili kontrolu i naplatu poreza i doprinosa fizičkih lica koja posluju preko interneta, usledio je niz protesta koji su rezultirali postizanjem dogovora između frilensera i Vlade Srbije. Tada je uvedeno privremeno rešenje koje traje do 1. januara 2023. godine. Rezultat postignutog dogovora bio je i formiranje radne grupe koja ima za cilj trajno uređenje statusa lica koja posluju preko interneta.  

Među brojnim udruženjima i predstavnicima institucija, kao član radne grupe našla se i Digitalna zajednica. Nakon jednogodišnjeg rada radne grupe, Ministarstvo finansija je na osnovama predloga Digitalne zajednice predstavilo nacrt potencijalnog rešenja. Mala napomena je da ovaj predlog nije konačan, i da nakon konsultacija i sugestija udruženja mogu uslediti minimalne izmene. 

Pre nego što krenemo sa predstavljanje predloga, bitno je da napomenemo da su lica koja posluju preko interneta i dalje obuhvaćena članom 85, tačkom 16 Zakona o porezu na dohodak građana. 

Prema predlogu Ministarstva finansija fizička lica koja posluju preko interneta će moći da biraju između dve opcije oporezivanja: 

Prva opcija:

  • Normirani troškovi izraženi u dinarskom iznosu od 96.000 RSD u kvartalu (mesečno 32.000 RSD)
  • Porez 20%
  • Doprinosi za zdravstveno osiguranje 10.3%
  • Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje 25%

Poresku osnovicu u ovom modelu čini bruto prihod ostvaren u kvartalu umanjen za normirane troškove u dinarskom iznosu. Drugim rečima, ukoliko u kvartalu ostvarite do 96.000 RSD (mesečno 32.000 RSD)  i izaberete da se oporezujete po ovoj opciji nećete imati obavezu plaćanja poreza i doprinosa. 

Prva opcija predloženog oporezivanja je povoljnija za fizička lica koja posluju preko interneta i ostvaruju male i neredovne prihode. Ukoliko je mesečni prihod iznad 50.000 RSD, isplativija postaje druga opcija predloženog modela. 

Druga opcija:

  • Normirani troškovi na kvartalnom nivou 57.000 RSD (19.300 RSD na mesečnom nivou) uvećani za 34% od bruto prihoda ostvarenog u kvartalu 
  • Porez 10%
  • Doprinosi za zdravstveno osiguranje 10.3%
  • Doprinosi PIO 25%

Prilikom odabira ove opcije treba da obratite pažnju jer je osnovica poreza i doprinosa za zdravstveno osiguranje iznos stvarnog ukupnog prihoda umanjenjog za normirane troškove obračunate na kvartalnom nivou. Dok doprinosi za PIO moraju biti plaćeni na najmanje trostruki iznos najniže mesečne osnovice za doprinose. 

Trenutno najniža mesečna osnovica iznosi 30.880 RSD (na kvartalu 92.640 RSD) što znači da na osnovu druge opcije minimalni iznos koji morate dati na konto penzionog i invalidskog osiguranje je 7.720 RSD na mesečnom nivou, odnosno 23.160 RSD kvartalno.

Ukoliko vam je oporezivi prihod ostvaren u kvartalu viši od trostrukog iznosa najniže mesečne odnovice doprinosa, osnovica za obračun doprinosa je oporezivi prihod. 

Druga opcija iznetog predloga je namenjena licima koja ostvaruju veće prihode, i kojima je poslovanje preko interneta stalan izvor prihoda.

Napominjemo da će se i u okviru ovih predloženih modela primenjivati najavljeno smanjenje stope za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, i novi neoporezivi iznos zarade. 

Kako bismo vam približili navedene modele oporezivanja, u nastavku se nalazi kalkulator na kojem možete izračunati opterećenje u odnosu na mesečno ostvaren prihod. 

Kalkulator za frilensere na osnovu najnovijeg predloga Ministarstva finansija

Izvor: Digitalna zajednica