Follow Us:

Osnivanje firme

Vreme je da svoje preduzetničke ideje ostvarite i registrujete svoju firmu.

Naš cilj je da vam pružimo brzu i pouzdanu uslugu od samog početka – osnivanje firme odnosno  registracija kod nadležne institucije Agencije za privredne registre (APR).

Dva najčešća oblika osnivanja firme za koja se odlučuju startupi u Srbiji su:

Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO) i

Preduzetnik paušalac

  • DOO odgovara za svoje obaveze samo imovinom društva dok preduzetnik odgovara celokupnom svojom imovinom dakle i imovinom preduzetnika kao fizičkog lica
  • DOO se osniva na neodređeno vreme i ne može privremeno obustavljati delatnost

Predzetnik moze privremeno obustavljati delatnost

  • DOO obavezno vodi knjige po sistemu dvojnog računovodstva, preduzetnik paušalac vodi samo knjigu prometa (treba imati u vidu da po zakonu neke delatnosti ne mogu biti paušalci)
  • Minimalni osnivački kapital za DOO je 100 din. Za preduzetnika ne postoji osnivački kapital.
  • Ako planirani prihod u narednih 12 meseci nije veći od 8M RSD DOO i preduzetnik se ne moraju prijavljivati za PDV obveznika.
  • Ako planirani promet u kalendarskoj godini nije veći od 6M RSD preduzetnik se može prijaviti za paušalno oporezivanje.

Naša usluga osnivanja firme obuhvata:

R.br.USLUGADOOPREDUZETNIK
1Rezervacija poslovnog imena
2Odredjivanje šifre delatnosti
3Izrada Osnivačkog akta (OA) ili Ugovora o osnivanju
4Popunjavanje OP obrasca
5Pomoc u overi OA i OP
6Instrukcije u vezi uplate osnivačkog kapitala
7Popunjavanje Registracione prijave osnivanja kod APRa
8Uplata APR taksi
9Predaja dokumentacije APR-u
10Preuzimanje Resenja o osnivanju
11Otvaranje bankarskih računa u dinarima i devizama
12Asistencija u dobijanju digitalnog potpisa
13Priprema prijave za ekolosku taksu- Beograd samo
14Priprema prijave za komunalnu taksu- Beograd samo
15Priprema akontacione prijave za porez na dobit PDP
16Priprema prijave za paušalno oporezivanje PPDG1R
17Prijava osnivača na obavezno socijalno osiguranje ukoliko ste se odlucili za takvu opciju

Registracijom nove firme u sistemu APR-a istovremeno se automatski obezbeđuju:

PRIJAVEDOOPREDUZETNIK
Prijava PIB-a kod nadležne poreske uprave
Prijava obveznika socijalnog osiguranja (PIO i zdravstveno) kod CROSO samo za firmu

Za vašu informaciju takse za registraciju nove firme iznose:

TAKSEDOOPREDUZETNIK
Naknada za registraciju osnivanja
*za elektronsku registraciju preduzetnika taksa iznosi 1000 din.
4.900 din1.500 din
Naknada za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta1.000 din
Naknada za rezervaciju naziva1.000 din1.000 din
Naknada za overu osnivačkog akta1.080 din
Naknada za overu OP obrasca1.080 din1.080 din
Ukupno:9.060 din3.580 din

Pozovite za sva dodatna razjašnjenja i konsultacije vezano za osnivanje firme, da zajedno razrešimo sve dileme koje imate ili pošaljite email da bismo vam dostavili upitnik koji je potrebno popuniti radi izrade Osnivačkog akta i popunjavaja Registracione prijave.