APR obezbeđuje bonitetne izveštaje sa podacima iz finansijskih izveštaja za 2018. godinu počev od danas 15. aprila 2019. godine

Agencija za privredne registre obaveštava sve zainteresovane korisnike da će usluge boniteta sa podacima iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu biti dostupne počev od ponedeljka, 15. aprila 2019. godine.

Izveštaji o bonitetu za privredna društva, ustanove i preduzetnike, kao i skoring privrednih društava, u kojima su uključeni podaci iz redovnih godišnjih izveštaja za 2018. godinu izdavaće se samo za one obveznike za koje su ti izveštaji dostavljeni, odnosno koji su kao potpuni i računski tačni javno objavljeni na internet stranici APR, s obzirom da u skladu sa Zakonom o računovodstvu rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu ističe 30. juna 2019. godine.

Za  pravna lica i preduzetnike za koje redovni finansijski izveštaj za 2018. godinu nije javno objavljen usluge boniteta pružaće se zaključno sa podacima za 2017. godinu, sve dok ne dostave potpun i računski tačan izveštaj i isti se ne objavi na internet stranici APR, odnosno do isteka roka za dostavljanje tih izveštaja.

Predlažemo korisnicima da pre naručivanja izveštaja ili skoringa putem linka Pretraga objavljenih finansijskih izveštaja provere da li je za konkretno privredno društvo, ustanovu ili preduzetnika finansijski izveštaj za 2018. godinu objavljen. Takođe, ukoliko isti nije objavljen predlažemo da provere da li je taj izveštaj dostavljen APR i status njegove obrade putem linka Pretraga izveštaja za 2018. godinu u postupku obrade u delu Predmeti u radu. Ako u izveštaju koji je dostavljen ima nedostataka obveznik iste mora otkloniti, po proceduri za obradu, kako bi on mogao biti javno objavljen i uključen u izveštaje o bonitetu i skoring.

Izveštaji o bonitetu sa podacima iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu izdavaće se po zahtevu za hitnu obradu samo za one obveznike za koje je redovni godišnji finansijski izveštaj za tu godinu javno objavljen.

Istovremeno, od 15. aprila 2019. godine, za privredna društva čiji su finansijski izveštaji za 2018. godinu javno objavljeni, prestaće da važi skoring koji je utvrđen na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za period od 2013. do 2017. godine, pošto je za ta privredna društva utvrđena nova ocena boniteta odnosno skoring za period od 2014. do 2018. godine.

Evidencija svih izdatih skoringa, kao i datum prestanka njihovog važenja, objavljuje se na stranici Finansijski izveštaji, na linku Evidencija izdatih skoringa.

Detaljne informacije u vezi sa pružanjem usluga iz Registra finansijskih izveštaja dostupne su na stranici Finansijski izveštaji–Usluge iz Registra.

izvor: website Agencije za privredne registre