Počela primena Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Od 1. aprila 2020. godine, počela je primena Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS”, br. 91/19), kojim su uvedena dva nova pravna instituta kod društava sa ograničenom odgovornošću:

  • rezervisani sopstveni udeo i
  • finansijski instrument – pravo na sticanje udela.

Rezervisani sopstveni udeo je udeo koji društvo stiče od (svih ili pojedinih) članova društva i uz njihovu saglasnost, radi raspodele finansijskih instrumenata – prava na sticanje udela.

Društvo može imati više rezervisanih sopstvenih udela, pri čemu se svakom rezervisanom sopstvenom udelu prilikom registracije dodelјuje poseban identifikacioni broj. Informacije o registraciji rezervisanog sopstvenog udela u Registru privrednih subjekata pogledajte na ovom linku.

Finansijski instrument – pravo na sticanje udela društvo izdaje iz rezervisanog sopstvenog udela jednom ili više lica. Tim instrumentom omogućava se licu kome je izdat taj finansijski instrument da pod povlašćenim uslovima (ceni) stekne udeo u društvu nakon isteka određenog vremena (navedenog u odluci o izdavanju finansijskog instrumenta). Imalac prava na sticanje udela registruje se u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Nakon dospeća prava na sticanje udela i uplate ugovorene cene, realizovanje prava na sticanje udela vrši se tako što se finansijski instrument ispisuje iz Centralnog registra, a zakoniti imalac finansijskog instrumenta se upisuje kao član društva u Registru privrednih subjekata, uz istovremeni upis smanjenja rezervisanog sopstvenog udela. Informacije o registraciji upisa članova društva koji su realizovali svoje pravo na sticanje udela pogledajte na ovom linku.

Izvor: Agencija za privredne registre