Najniža i najviša mesečna osnovica doprinosa i najviša godišnja osnovica doprinosa u 2023. godini


U “Službenom glasniku RS”, broj 130/2022 od 25. novembra 2022. godine, objavljen je podatak o prosečnoj zaradi u Republici Srbiji isplaćenoj za period od oktobra 2021. do septembra 2022. godine koji služi za utvrđivanje iznosa najniže i najviše mesečne osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2023. godini.

Prosečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćena za period od oktobra 2021. do septembra 2022. godine iznosi 100.072 dinara.

Na osnovu objavljenog podatka o prosečnoj zaradi utvrđuje se najniža mesečna osnovica doprinosa u iznosu od 35.025 dinara ( 100.072 x 35%), na koju će se obračunavati i plaćati doprinosi za obavezno socijalno osiguranje počev od 1. januara 2023. godine.

Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2023. godinu iznosi 35.025 din.

Na osnovu objavljenog podatka o prosečnoj zaradi utvrđuje se najviša mesečna osnovica doprinosa u iznosu od 500.360 dinara ( 100.072 x 5) , na koju će se obračunavati i plaćati doprinosi za obavezno socijalno osiguranje počev od 1. januara 2023. godine.

Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2023. godinu iznosi 500.360 din.

Iznosi najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa kao i najviše godišnje osnovice doprinosa objavljeni su u „Službenom glasniku RS“, broj 127 od 24.12.2021. godine.

Novi iznosi najniže, odnosno najviše mesečne osnovice doprinosa primenjuju se na sve isplate zarade, razlike zarade ili ugovorene naknade za privremene i povremene poslove, koje se vrše od 1. januara 2023. godine, nezavisno od toga za koji mesec se isplata vrši.

Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2023. godinu iznosi 
6.004.320  dinara.

U “Službenom glasniku RS”, broj  143/2022  objavljena je najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2023. godinu i iznosi  6.004.320 dinara