Usvojen novi Zakon o zdravstvenom osiguranju

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o zdravstvenom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 25/2019, u daljem tekstu Zakon)  koji stupa na snagu 11.04,2019.

Najznačajnija izmena koja se odnosi na privredne subjekte sadržana je u izmeni osnovice za obračun naknade zarade za bolovanje duže od 30 dana.

Osnov za naknadu zarade koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, za osiguranike iz člana 72. tačka 1) ovogzakona, čini prosečna zarada koju je osiguranik ostvario u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad.  

Lica u radnom odnosu u privrednom društvu, drugom pravnom licu ili u radnom odnosu kod fizičkog lica (zaposleni) su osiguranici po članu 72. tačka 1).

Prethodno zakonsko rešenje koje važi do 10. aprila 2019. godine je uzimalo u obzir prosečnu zaradu koju je osiguranik ostvario u prethodna 3 meseca

Takođe je izmenjena kategorija zarade u skladu sa ovim Zakonom. U odnosu na prethodno zakonsko rešenje u zaradu se uključuje i deo zarade koji se odnosi na radni učinak.

Zaradu čini zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, utvrđena u skladu sa propisima o radu, i to:
1) osnovna zarada zaposlenog;
2) deo zarade za radni učinak;
3) uvećana zarada.

Ako osiguranik koji ispunjava uslov u pogledu prethodnog osiguranja nije ostvario zaradu u 12 kalendarskih meseci koji prethode mesecu u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, osnov za naknadu zarade čini prosečan iznos zarade za vreme za koje je osiguranik ostvario zaradu, a za mesece za koje nije ostvario zaradu osnov čini minimalna zarada za te mesece, uz ograničenje najvišeg osnova za naknadu.

Ako osiguranik koji ispunjava uslov u pogledu prethodnog osiguranja nije ostvario zaradu ni u jednom od 12 meseci koji prethode mesecu pre nastupanja privremene sprečenosti za rad, osnov za naknadu zarade čini minimalna zarada utvrđena u skladu sa propisima kojima se uređuje rad, za mesec za koji se isplaćuje naknada.

Izmenjene je i osnov za utvrđivanje nakande zarade za bolovanje preko 30 dana za osiguranike iz člana 72. tačka 2)-4) – preduzetnike, poljoprivrednike, sveštenike, javne beležnike i javne izvršitelje.

Osnov za naknadu zarade za osiguranike iz člana 72. tač. 2)-4) ovog zakona, koji ispunjavaju uslov u pogledu prethodnog osiguranja, čini prosečna mesečna osnovica na koju je plaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonom, utvrđena u 12 meseci koji prethode mesecu u kojem je nastupio slučaj po kojem se stiče pravo na naknadu zarade, a ako je u tom periodu po tom osnovuo osiguranja bio osiguran kraće, osnov za naknadu zarade čini osnovica na koju je
plaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, utvrđena prema vremenu za koje je bio osiguran u tom periodu.

Ako osiguranik iz stava 1. ovog člana u prethodnih 12 meseci nije obavljao delatnost preduzetnika, odnosno versku službu, odnosno poslove javnog beležnika ili javnog izvršitelja osnov za naknadu zarade čini najniža mesečna osnovica za doprinos za obavezno socijalno osiguranje za mesece u kojima osiguranik nije obavljao delatnost preduzetnika, odnosno versku službu, odnosno poslove javnog beležnika ili javnog izvršitelja.

Još jedna značajna novina u odnosu na stari zakon jeste način usklađivanja osnova za naknadu zarade za zaposlene kada bolovanje preko 30 dana traje duže od dva meseca. Po starom zakonu se osnov za naknadu zarade za zaposlene usklađivao sa kretanjem zarada kod poslodavca. Novi zakon predviđa da se osnov za naknadu zarade za zaposlene usklađuje sa kretanjem prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Srbiji.